Program do faktur

 

 

 

Historia wersji

Zmiany w wersji 4.2.1.0 z dnia 08.11.2018

 • nowy wygląd programu
 • dodanie: nowy moduł list przewozowy CMR (moduł osobno płatny)
 • dodanie: zapamiętywanie pozycji na liście towarów i kontrahentów
 • dodanie: numer rejestrowy BDO sprzedawcy (od wersji PRO)
 • dodanie: Logowanie do programu (od wersji Pro)
 • dodanie: Tworzenie paragonu na podstawie oferty
 • dodanie: eksportu dokumentów w formacie 3.0 do programów księgowych (od wersji Pro+)
 • dodanie: zakup towaru kosztowego i 50% vat (paliwo) uwzględniane w JKP-VAT i rejestrze zakupów (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruku "Koszty za okres" (od wersji Pro+)
 • dodanie: sprawdzenie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (od wersji Pro)
 • dodanie: nowa wersja JPK-VAT wersja 3 (od wersji Pro+)
 • dodanie: nowy wydruk faktury w wersji odwrotne obciążenie (od wersji Pro)
 • dodanie: obsługę drukarek fiskalnych Novitus (Bono, Delio, Denon i HDe)
 • dodanie: eksport dokumentów w formacie EDI++ (.epp) do biura rachunkowego (od wersji Pro+)
 • dodanie: wyboru obliczania odsetek w skali 5%, 7% lub 9,5% w nocie odsetkowej
 • dodanie: JPK-VAT (od wersji Pro+)
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Nota odsetkowa
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Wezwanie do zapłaty
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Ponaglenie do zapłaty
 • dodanie: wyświetlanie listy ostatnich cen sprzedaży towaru i cen sprzedaży dla kontrahenta (od wersji Pro+)
 • dodanie: tworzenie wz na podstawie  oferty
 • dodanie: tworzenie faktury WDT na podstawie faktury walutowej i proformy walutowej
 • dodanie: tworzenie oferty na podstawie faktury
 • dodanie: rachunek na podstawie
 • dodanie: rachunek w walucie na podstawie
 • przebudowa wysyłania dokumentu na adres email
 • dodanie: domyślnego nr konta bankowego dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
 • dodanie: opcji wyłączenia sumowania na liście dokumentów
 • dodanie: seryjne drukowanie potwierdzenie nadania
 • dodanie: wybór opisów na wydruku faktury „Odbiorca/płatnik" lub "Odbiorca"
 • dodanie: nipu do odbiorcy
 • dodanie: możliwość wystawiania korekty do korekty zakupu
 • wystawianie faktury na podstawie kilku dokumentów wz
 • dodanie: innego sprzedawcę niż wystawca dokumentu (od wersji Pro)
 • dodanie: generowanie pliku xml JPK-FA
 • dodanie: obsługę drukarki fiskalnej ELZAB
 • dodanie: proformę w walucie na podstawie
 • dodanie: automatyczne sprawdzanie dostępności nowej wersji programu
 • dodanie: zmianę rozmiaru czcionki na wydruku faktury
 • dodanie: wyszukiwanie dokumentów po kodzie kontrahenta
 • dodanie: skrótów klawiszowych do szybkiego wydruku faktury i wysyłki mailem
 • dodanie: wyświetlanie ostatniego kursu walut NBP na pulpicie programu (od wersji Pro)
 • dodanie: pobierania średniego kursu walut z NBP (od wersji Pro)
 • dodanie: rejestru sprzedaży vat dla dokumentów walutowych
 • dodanie: rejestru sprzedaży vat dla dokumentów marża
 • dodanie: sortowanie towarów po stanie ilościowym większym od 0 (od wersji Pro+)
 • dodanie: przeszukiwanie kontrahentów po miejscowości
 • dodanie: import towarów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
 • dodanie: import kontrahentów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
 • dodanie: nowego typu dokumentu Oferta walutowa (od wersji Pro+)
 • dodanie: opcji drukowania tylko pozycji korygowanych na dokumencie Korekta
 • Powiększone pole opisu przy kliencie.
 • dodanie: podstawowych cen A,B,C i D towaru przy edycji pozycji towarowej na fakturze.
 • dodanie: opcji automatycznego otwierania okna z listą towarów przy tworzeniu faktury (od wersji Lan).
 • dodanie: opcji automatycznego dodawania towaru do faktury z pomięciem okna do podania ceny (od wersji Lan).
 • dodanie: opcji automatycznego sumowania nowego towaru na fakturze, jeżeli cena jest taka sama (od wersji Lan).
 • dodanie: do kontrahenta typu odbiorca/dostawca
 • dodanie: państwa do wydruku koperty
 • dodanie: wydruk faktur w języku włoskim
 • dodanie: sumowanie wartości dokumentów z podziałem na waluty
 • dodanie: na liście dokumentów wiersz waluty
 • dodanie: rejestr płatności przy dokumencie (od wersji Pro+)
 • dodanie: filtrowania listy dokumentów zakupowych po rodzaju
 • dodanie: kodu QRcode na wydruku proformy
 • dodanie: pole Kraj do Kontrahentów
 • dodanie: pole kod EAN do towarów
 • dodanie: wyszukiwanie towarów po kodzie EAN (od wersji Pro)
 • dodanie: notatek do kontrahentów, towarów, dokumentów sprzedaży i zakupów (od wersji Pro)
 • dodanie: wybór opisów na wydruku faktury „Nabywca/płatnik" lub "Nabywca" i "Sprzedawca/podatnik" lub "Sprzedawca"
 • dodanie: kolorowanie przeterminowanych zakupów (od wersji Pro+)
 • dodanie: pojemność pojazdu na wydruku ewidencji przebiegu
 • dodanie: wybór zaokrąglenia rabatu na wydruku (od wersji Pro)
 • dodanie: możliwość zapamiętywania szukanej wartości na listach towarów, dokumentów itd.
 • dodanie: pobieranie danych klienta z bazy GUS (od wersji Pro)
 • dodanie: nowego typu dokumentu Oferta (od wersji Pro+)
 • dodanie: automatycznie dodawanego opisu do nowo wystawianego dokumentu (od wersji Pro)
 • dodanie: inwentaryzacje (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk spisu z natury (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk remanentu z cenami (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk inwentaryzacji (od wersji Pro+)
 • dodanie: QR Code na wydruku faktury (od wersji Pro)
 • dodanie: zestawienia zakupu wybranego towaru (od wersji Pro+)
 • dodanie: domyślnego parametru dodania dokumentu zakupu po kwocie brutto lub netto     (od wersji Pro+)
 • dodanie: zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
 • dodanie: zestawienia zakupów towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro+)
 • dodanie: pomoc zdalną (od wersji Pro)
 • dodanie: notę odsetkową (od wersji Pro+)
 • dodanie: kod QR na wydruku faktury z poleceniem przelewu
 • dodanie: przy tworzeniu faktury zaliczkowej pola opis, bank, wystawiający i odbiorca
 • odanie: do raportu stan ilościowy wydruk nie zerowych pozycji oraz cenę zakupu i wartość zakupu
 • dodanie: wezwanie do zapłaty (od wersji Pro)
 • dodanie: logo firmowe na wydruku na kopertę (od wersji Pro)
 • dodanie: możliwość wyłączenia Razem w PLN na wydruku faktury walutowej
 • dodanie: stan licznika w przebiegu pojazdu
 • dodanie: ewidencje przebiegu pojazdu dla VAT
 • dodanie: możliwość pracy online na serwerze M2Dev w każdej wersji programu
 • dodanie: import danych z bazy lokalnej do bazy serwerowej
 • dodanie: nowy dokument Korekty zakupu (od wersji Pro+)
 • dodanie: nowe zestawienie paragonów
 • dodanie: rejestr VAT paragonów
 • dodanie: zestawienie stan ilościowy towarów (od wersji Pro+)
 • dodanie: możliwość wyłączenia modułu finansowego (od wersji Pro+)
 • dodanie: filtry wyszukiwania dokumentów
 • dodanie: sumowanie po netto i brutto na liście dokumentów
 • dodanie: możliwość włączenia miesięcznej numeracji.
 • dodanie: możliwość nadania kolejnego numeru bezpośrednio w trakcie wystawiania dokumentu
 • dodanie: na liście dokumentów sprzedaży i zakupów dodano nową kolumnę: Pozostało do zapłaty
 • dodanie: oznaczenie na liście dokumentów czy dokument został wydrukowany i wysłany e-mailem
 • dodanie: eksport całej kartoteki towarów
 • dodanie: eksport całej kartoteki kontrahentów
 • dodanie: zapis rejestru sprzedaży vat do pliku CSV
 • dodanie: nadawanie jednego rabatu jednocześnie dla wszystkich pozycji na fakturze
 • dodanie: sprawdzanie czy dodawana pozycja towarowa jest już na dokumencie
 • dodanie: faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim
 • dodanie: nowy wygląd wydruku faktury
 • dodanie: dwa nowe wydruki faktury do koperty DL z prawym okienkiem i lewym
 • Modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu
 • Modyfikacja nadruku na paczki 24/48
 • Modyfikacja wydruku potwierdzenia nadania
 • Modyfikacja powiększone pole dla nazwy towaru
 • Poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża

 Powrót


M2Dev sp.j.
ul. ks. A. Majcherka 29
62-070 Dopiewo
Infolinia: 61 415-29-28
Pomoc techniczna*
pomoc@megafakturka.pl

* pomoc dostępna dla licencjonowanych użytkowników, pomoc techniczna nie dotyczy szkolenia z obsługi program i jest traktowana jako osobna usługa
Copyright (c) 2001-2018 M2Dev sp.j. | Dołącz do nas na facebooku