Program do faktur

 

 

 

Umowa licencyjna

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY M2Dev. (ZWANA DALEJ "UMOWĄ LICENCYJNĄ") STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ ("LICENCJOBIORCA") I FIRMĄ M2Dev, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROGRAM MEGA FAKTURKA ("OPROGRAMOWANIE"). POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA ON PRAWA DO INSTALOWANIA LUB UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA.

1. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

2. Ograniczenie odtwarzania, dekompilacji i dezasemblacji - Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA są zabronione

3. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

4. W przypadku nabycia (1 sztuki) licencji jednostanowiskowej Licencjobiorca może zainstalować dwie kopie OPROGRAMOWANIA na komputerze głównym oraz przenośnym (typu laptop, notebook) z zastrzeżeniem możliwości korzystania z jednej kopii OPROGRAMOWANIA w danej chwili.

5. W przypadku nabycia licencji wielostanowiskowej Licencjobiorca może zainstalować w ramach sieci LAN dowolnie wiele kopii OPROGRAMOWANIA i używać je na wielu stanowiskach w ramach sieci LAN.

6. Licencjobiorca nie może odsprzedawać lub przekazywać w rozliczeniu OPROGRAMOWANIA.

7. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako całość. Części składowe OPROGRAMOWANIA nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.

8. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w działaniu komputera lub innych aplikacji wywołane instalacją OPROGRAMOWANIA.

9. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z utratą danych wprowadzonych do oprogramowania.

10. LICENCJODAWCA zapewnia poprawne działanie oprogramowania w miarę swoich możliwości.

 Powrót


M2Dev sp.j.
ul. ks. A. Majcherka 29
62-070 Dopiewo
Infolinia: 61 415-29-28
Pomoc techniczna*
pomoc@megafakturka.pl

* pomoc dostępna dla licencjonowanych użytkowników, pomoc techniczna nie dotyczy szkolenia z obsługi program i jest traktowana jako osobna usługa
Copyright (c) 2001-2018 M2Dev sp.j. | Dołącz do nas na facebooku