Program do faktur

 

 

 

Historia wersji

Historia wersji

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany
Zmiany w wersji 4.3.1.5 z dnia 23.12.2020
 • dodanie: kolumny "Opis" na liście dokumentów zakupowych
 • dodanie: generowanie JPK-V7K dla programów księgowych od wersji PRO+
 • dodanie: możliwość wysyłania kopii wiadomości na adres email, podczas wysyłania faktury dla klienta
 • modyfikacja: wydruku nierozliczone zakupy
 • modyfikacja: wydruku seryjnego nadruków na koperty
 • modyfikacja: wydruku seryjnego potwierdzenia nadania przesyłki
 • modyfikacja: importu i eksportu towarów, uwzględnienie pola GTU oraz MPP
 • modyfikacja: importu i eksportu kontrahentów, uwzględnienie pola TP 
 • poprawa: pola podtytuł w eksporcie EDI++(epp)
Zmiany w wersji 4.3.1.1 z dnia 30.09.2020
 • dodanie: kody GTU dla towarów oraz kody procedur dla faktur od wersji PRO
 • dodanie: generowanie JPK-V7M dla programów księgowych od wersji PRO+
 • dodanie: kody GTU i procedury w eksporcie dokumentów w formacie EDI++ 1.06 oraz Format 3.0 od wersji PRO+
 • dodanie: kody GTU i procedury na rejestrze sprzedaży od wersji PRO oraz zakupów od wersji PRO+
 • dodanie: możliwość uruchomienia programu z lokalną bazą danych MySQL od wersji PRO
 • dodanie: zablokowanie edycji zamówienia po wystawieniu do niej faktury zaliczkowej lub końcowej
 • modyfikacja: dostosowanie programu do serwera bazodanowego MySQL 5.7
 • poprawa: drukowanie formy zapłaty "przelew" na drukarce fiskalnej Novitus
 • poprawa: poprawa wydruku paragonu na drukarkach Posnet
Zmiany w wersji 4.3.0.4 z dnia 01.07.2020
 • dodanie: możliwość samodzielnej edycji tłumaczeń wydruku dokumentów
 • dodanie: sprawdzanie numeru konta klienta czy jest na białej liście
 • poprawa: wystawiania i edycji korekty do korekty faktury zaliczkowej
 • poprawa: literówki w opisie
Zmiany w wersji 4.3.0.0 z dnia 21.02.2020
 • dodanie: wybór czy Firma jest podatnikiem VAT czy zwolniona z VAT
 • dodanie: tło graficzne dla wydruku faktury
 • dodanie: obsługi drukarki fiskalnej Elzab Cube Online  i Novitus Deon Online
 • dodanie: wyświetlania informacji na liście towarów, kontrahentów, zakupów i sprzedaży o wpisanej notatce
 • dodanie: zapamiętanie miejsca zapisywania archiwum i pdf
 • modyfikacja: wydruku potwierdzenia nadania listu poleconego
 • modyfikacja: wydruku faktury zaliczkowej, nie pokazuje się data otrzymania zaliczki jeżeli nie ma wpłaty
 • modyfikacja: optymalizacja bazy danych
 • modyfikacja: przyspieszenie pracy programu z bazą w chmurze
 • modyfikacja: tłumaczenie faktury w języku rosyjskim
 • poprawa: zapisu CMR w wersji baza w chmurze
 • poprawa: wyświetlania listy CMR w wersji baza w chmurze
 • poprawa: JPK_FA(3) usunięcie pozycji REGON
 • poprawa: wydruku korekty WDT (błędna kwota do zwrotu w PLN)
 • poprawa: osobę wystawiającą fakturę zaliczkową
Zmiany w wersji 4.2.2.4 z dnia 11.12.2019
 • dodano: nowa wersja pliku JPK-FA (3)
 • dodano: nr nip na wydruku paragonu na drukarkach Elzab i Novitus
 • dodano: możliwość  połączenia z drukarkami fiskalnym Elzab i Novitus przez protokół TCP/IP
 • poprawa: eksportu dokumentów WDT w formacie EDI++
Zmiany w wersji 4.2.2.3 z dnia 13.11.2019
 • dodano: mechanizm podzielonej płatności dla faktury zaliczkowej
 • dodano: formę i termin płatności dla faktury zaliczkowej
 • dodano: w ustawieniach włączenie dla faktur mechanizmu podzielonej płatności
Zmiany w wersji 4.2.2.1 z dnia 22.10.2019
 • dodano: możliwość usuwania i dodawania pozycji na inwentaryzacji
 • dodano: wyszukiwanie towarów na Zestawieniu sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
 • dodano: wyszukiwanie towarów na Zestawieniu zakupów towarów dla wybranego kontrahenta
 • poprawa: bezpośrednie drukowanie raportu sprzedaży za okres
 • modyfikacja: kosmetyczna zmiana wygladu wydruku faktury
 • poprawa: generowania JPK-FA dla stawki VAT "zw"
Zmiany w wersji 4.2.1.9 z dnia 18.09.2019
 • dodano: mechanizm podzielonej płatności (od wersji Pro)
 • dodano: w zestawieniu "Sprzedaż za okres" kolumnę z formą płatności
 • modyfikacja: pobierania danych kontrahenta z GUS
 • modyfikacja: inne drobne usprawnienia programu
 • modyfikacja: tłumaczenia faktury w języku niemieckim
 • poprawa: filtrowania dokumentów wg. korekty faktur zaliczkowych
 • poprawa: wydruku CMR
Zmiany w wersji 4.2.1.8 z dnia 02.07.2019
 • dodano: nowa wersja pliku JPK-FA (2)
Zmiany w wersji 4.2.1.7 z dnia 26.06.2019
 • modyfikacja: powiększono pole notatka
 • poprawa: pobieranie danych z GUS dla długiej nazwy kontrahenta
 • poprawa: obsługi klawisza "Enter" w oknie dodawania towaru
Zmiany w wersji 4.2.1.6 z dnia 02.06.2019
 • dodano: możliwość poprawy danych nabywcy na korekcie faktury
 • dodano: możliwość dodania pozycji towarowej na korekcie faktury
 • dodano: korektę jednostki miary na dokumencie
 • modyfikacja: drobne zmiany w oknie dokumenty w walucie
 • poprawa: zapis ustawień dokumentów w wersji Lite
 • poprawa: JPK-VAT dla faktur walutowych i WDT
 • poprawa: korekty do korekty faktury, przepisanie kwoty zapłaconej z korekty
Zmiany w wersji 4.2.1.5 z dnia 17.04.2019
 • dodano: uprawnienia użytkowników dla wersji LAN
 • poprawa: fiskalizacji paragonu na drukarkach Novitus
 • poprawa: wydruku WZ przy cenie z rabatem
 • poprawa: inne drobne błędy
Zmiany w wersji 4.2.1.4 z dnia 30.01.2019
 • dodanie: logo na dokumentach w formacie png
 • dodanie: podświetlenie całego wiersza w arkuszu inwetaryzacyjnym
 • dodanie: dodanie kolumny LP w arkuszu inwetaryzacyjnym
 • dodanie: formuły numeracji dokumentów 2 i 3 cyfrowej np 005
 • dodanie: nr dowodu osobistego dla kliena oraz na fakturze
 • modyfikacja: powiększenie ilości miejsc po przecinku w wartościach kwotowych do 6 znaków
 • modyfikacja: wydruku potwierdzenia nadania
 • poprawa: importu towarów i kontrahentów
 • poprawa: JPK-VAT rozdzielenie faktur walutowych na eksport towarów i usług
 • poprawa: wydruku WZ przy cenie z rabatem
Zmiany w wersji 4.2.1.2 z dnia 05.12.2018
 • optymalizacja: wyświetlanie listy dokumentów
 • poprawa: błedu po opłaceniu dokumentu
Zmiany w wersji 4.2.1.1 z dnia 27.11.2018
 • dodanie: zabezpieczenie przypadkowego usunięcia zamówienia
Zmiany w wersji 4.2.1.0 z dnia 08.11.2018
 • nowy wygląd programu
 • dodanie: nowy moduł list przewozowy CMR (moduł osobno płatny)
 • dodanie: zapamiętywanie pozycji na liście towarów i kontrahentów
 • dodanie: numer rejestrowy BDO sprzedawcy (od wersji PRO)
 • dodanie: Logowanie do programu (od wersji Pro)
 • dodanie: Tworzenie paragonu na podstawie oferty
 • dodanie: eksportu dokumentów w formacie 3.0 do programów księgowych (od wersji Pro+)
 • dodanie: zakup towaru kosztowego i 50% vat (paliwo) uwzględniane w JKP-VAT i rejestrze zakupów (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruku "Koszty za okres" (od wersji Pro+)
 • dodanie: sprawdzenie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (od wersji Pro)
 • dodanie: nowa wersja JPK-VAT wersja 3 (od wersji Pro+)
 • dodanie: nowy wydruk faktury w wersji odwrotne obciążenie (od wersji Pro)
 • dodanie: obsługę drukarek fiskalnych Novitus (Bono, Delio, Denon i HDe)
 • dodanie: eksport dokumentów w formacie EDI++ (.epp) do biura rachunkowego (od wersji Pro+)
 • dodanie: wyboru obliczania odsetek w skali 5%, 7% lub 9,5% w nocie odsetkowej
 • dodanie: JPK-VAT (od wersji Pro+)
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Nota odsetkowa
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Wezwanie do zapłaty
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Ponaglenie do zapłaty
 • dodanie: wyświetlanie listy ostatnich cen sprzedaży towaru i cen sprzedaży dla kontrahenta (od wersji Pro+)
 • dodanie: tworzenie wz na podstawie  oferty
 • dodanie: tworzenie faktury WDT na podstawie faktury walutowej i proformy walutowej
 • dodanie: tworzenie oferty na podstawie faktury
 • dodanie: rachunek na podstawie
 • dodanie: rachunek w walucie na podstawie
 • przebudowa wysyłania dokumentu na adres email
 • dodanie: domyślnego nr konta bankowego dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
 • dodanie: opcji wyłączenia sumowania na liście dokumentów
 • dodanie: seryjne drukowanie potwierdzenie nadania
 • dodanie: wybór opisów na wydruku faktury „Odbiorca/płatnik" lub "Odbiorca"
 • dodanie: nipu do odbiorcy
 • dodanie: możliwość wystawiania korekty do korekty zakupu
 • wystawianie faktury na podstawie kilku dokumentów wz
 • dodanie: innego sprzedawcę niż wystawca dokumentu (od wersji Pro)
 • dodanie: generowanie pliku xml JPK-FA
 • dodanie: obsługę drukarki fiskalnej ELZAB
 • dodanie: proformę w walucie na podstawie
 • dodanie: automatyczne sprawdzanie dostępności nowej wersji programu
 • dodanie: zmianę rozmiaru czcionki na wydruku faktury
 • dodanie: wyszukiwanie dokumentów po kodzie kontrahenta
 • dodanie: skrótów klawiszowych do szybkiego wydruku faktury i wysyłki mailem
 • dodanie: wyświetlanie ostatniego kursu walut NBP na pulpicie programu (od wersji Pro)
 • dodanie: pobierania średniego kursu walut z NBP (od wersji Pro)
 • dodanie: rejestru sprzedaży vat dla dokumentów walutowych
 • dodanie: rejestru sprzedaży vat dla dokumentów marża
 • dodanie: sortowanie towarów po stanie ilościowym większym od 0 (od wersji Pro+)
 • dodanie: przeszukiwanie kontrahentów po miejscowości
 • dodanie: import towarów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
 • dodanie: import kontrahentów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
 • dodanie: nowego typu dokumentu Oferta walutowa (od wersji Pro+)
 • dodanie: opcji drukowania tylko pozycji korygowanych na dokumencie Korekta
 • Powiększone pole opisu przy kliencie.
 • dodanie: podstawowych cen A,B,C i D towaru przy edycji pozycji towarowej na fakturze.
 • dodanie: opcji automatycznego otwierania okna z listą towarów przy tworzeniu faktury (od wersji Lan).
 • dodanie: opcji automatycznego dodawania towaru do faktury z pomięciem okna do podania ceny (od wersji Lan).
 • dodanie: opcji automatycznego sumowania nowego towaru na fakturze, jeżeli cena jest taka sama (od wersji Lan).
 • dodanie: do kontrahenta typu odbiorca/dostawca
 • dodanie: państwa do wydruku koperty
 • dodanie: wydruk faktur w języku włoskim
 • dodanie: sumowanie wartości dokumentów z podziałem na waluty
 • dodanie: na liście dokumentów wiersz waluty
 • dodanie: rejestr płatności przy dokumencie (od wersji Pro+)
 • dodanie: filtrowania listy dokumentów zakupowych po rodzaju
 • dodanie: kodu QRcode na wydruku proformy
 • dodanie: pole Kraj do Kontrahentów
 • dodanie: pole kod EAN do towarów
 • dodanie: wyszukiwanie towarów po kodzie EAN (od wersji Pro)
 • dodanie: notatek do kontrahentów, towarów, dokumentów sprzedaży i zakupów (od wersji Pro)
 • dodanie: wybór opisów na wydruku faktury „Nabywca/płatnik" lub "Nabywca" i "Sprzedawca/podatnik" lub "Sprzedawca"
 • dodanie: kolorowanie przeterminowanych zakupów (od wersji Pro+)
 • dodanie: pojemność pojazdu na wydruku ewidencji przebiegu
 • dodanie: wybór zaokrąglenia rabatu na wydruku (od wersji Pro)
 • dodanie: możliwość zapamiętywania szukanej wartości na listach towarów, dokumentów itd.
 • dodanie: pobieranie danych klienta z bazy GUS (od wersji Pro)
 • dodanie: nowego typu dokumentu Oferta (od wersji Pro+)
 • dodanie: automatycznie dodawanego opisu do nowo wystawianego dokumentu (od wersji Pro)
 • dodanie: inwentaryzacje (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk spisu z natury (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk remanentu z cenami (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruk inwentaryzacji (od wersji Pro+)
 • dodanie: QR Code na wydruku faktury (od wersji Pro)
 • dodanie: zestawienia zakupu wybranego towaru (od wersji Pro+)
 • dodanie: domyślnego parametru dodania dokumentu zakupu po kwocie brutto lub netto     (od wersji Pro+)
 • dodanie: zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
 • dodanie: zestawienia zakupów towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro+)
 • dodanie: pomoc zdalną (od wersji Pro)
 • dodanie: notę odsetkową (od wersji Pro+)
 • dodanie: kod QR na wydruku faktury z poleceniem przelewu
 • dodanie: przy tworzeniu faktury zaliczkowej pola opis, bank, wystawiający i odbiorca
 • odanie: do raportu stan ilościowy wydruk nie zerowych pozycji oraz cenę zakupu i wartość zakupu
 • dodanie: wezwanie do zapłaty (od wersji Pro)
 • dodanie: logo firmowe na wydruku na kopertę (od wersji Pro)
 • dodanie: możliwość wyłączenia Razem w PLN na wydruku faktury walutowej
 • dodanie: stan licznika w przebiegu pojazdu
 • dodanie: ewidencje przebiegu pojazdu dla VAT
 • dodanie: możliwość pracy online na serwerze M2Dev w każdej wersji programu
 • dodanie: import danych z bazy lokalnej do bazy serwerowej
 • dodanie: nowy dokument Korekty zakupu (od wersji Pro+)
 • dodanie: nowe zestawienie paragonów
 • dodanie: rejestr VAT paragonów
 • dodanie: zestawienie stan ilościowy towarów (od wersji Pro+)
 • dodanie: możliwość wyłączenia modułu finansowego (od wersji Pro+)
 • dodanie: filtry wyszukiwania dokumentów
 • dodanie: sumowanie po netto i brutto na liście dokumentów
 • dodanie: możliwość włączenia miesięcznej numeracji.
 • dodanie: możliwość nadania kolejnego numeru bezpośrednio w trakcie wystawiania dokumentu
 • dodanie: na liście dokumentów sprzedaży i zakupów dodano nową kolumnę: Pozostało do zapłaty
 • dodanie: oznaczenie na liście dokumentów czy dokument został wydrukowany i wysłany e-mailem
 • dodanie: eksport całej kartoteki towarów
 • dodanie: eksport całej kartoteki kontrahentów
 • dodanie: zapis rejestru sprzedaży vat do pliku CSV
 • dodanie: nadawanie jednego rabatu jednocześnie dla wszystkich pozycji na fakturze
 • dodanie: sprawdzanie czy dodawana pozycja towarowa jest już na dokumencie
 • dodanie: faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim
 • dodanie: nowy wygląd wydruku faktury
 • dodanie: dwa nowe wydruki faktury do koperty DL z prawym okienkiem i lewym
 • Modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu
 • Modyfikacja nadruku na paczki 24/48
 • Modyfikacja wydruku potwierdzenia nadania
 • Modyfikacja powiększone pole dla nazwy towaru
 • Poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża
Zmiana w wersji 2.1.0.3 z dnia 07.04.2014
 • dodano zapytanie o wykonywanie archiwum bazy danych przy zamknięciu programu
 • poprawka liczenia wartości razem VAT na fakturze
 • poprawka wyświetlania opisu odwrotne obciążenie VAT na fakturze
Zmiana w wersji 2.1.0.2 z dnia 28.03.2014
 • dodano zestawienie stan ilościowy towarów (od Pro+)
 • dodano stawkę VAT OO - odwrotne obciążenie VAT
 • modyfikacja zestawienia sprzedaż towarów, możliwość wyboru wydruku towarów lub usług
 • poprawka zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
 • poprawka zestawienia zakupów towarów dla wybranego dostawcy
Zmiana w wersji 2.1.0.1 z dnia 26.03.2014
 • nowe zestawienie: Sprzedaż towarów dla kontrahenta
 • nowe zestawienie: Zakup towarów od dostawcy (w wersji Pro+)
 • nowe zestawienie: Nierozliczone zakupy dostawców  (od wersji Pro+)
 • nowe zestawienie: Nierozliczone zakupy od dostawcy (od wersji Pro+)
 • poprawka wystawienia faktury walutowej
Zmiana w wersji 2.1.0.0 z dnia 24.03.2014
 • dodano faktury zaliczkowe (w wersji pro+)
 • dodano faktury zaliczkowe końcowe (w wersji pro+)
 • dodano korekty faktur zaliczkowych (w wersji pro+)
 • dodano korekty faktur zaliczkowych końcowych (w wersji pro+)
 • modyfikacja szablonu wydruku faktury
Zmiana w wersji 2.0.3.4 z dnia 06.03.2014
 • poprawka opłacania dokumentów zakupowych (w wersji Pro+)
 • poprawka raportów kasowych (w wersji Pro+)
 • możliwość ręcznej modyfikacji zapłacono na dokumencie sprzedaży i zakupu (w wersji Pro+)
 • poprawa raportu Sprzedaż towarów
Zmiana w wersji 2.0.3.1 z dnia 19.02.2014
 • poprawnie rozliczenia "opłać" przy dokumencie walutowym
 • poprawka obliczenia rabatu przy dodawaniu towaru do dokumentu
 • poprawka obliczania pozycji "w tym vat" na wydruku faktury
 • drobne modyfikacje
 • modyfikacje raportów
 • poprawka literówek
Zmiana w wersji 2.0.2.9 z dnia 11.02.2014
 • dodano nowy dokument Korekty zakupu
 • dodano nowy typ dokumentu Zamówienie (w wersji Pro+)
 • dostosowanie wydruku rejestru VAT do nowych przepisów VAT obowiązujących od 01-01-2014
 • modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu
 • poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża
 • poprawki drobnych literówek
Zmiana w wersji 2.0.2.7 z dnia 18.12.2013
 • powiększone pole Przyczyna korekty.
 • powiększone pole Opis na dokumencie.
 • modyfikacja rozliczeń dokumentów zakupowych
Zmiana w wersji 2.0.2.6 z dnia 12.11.2013
 • możliwość wyłączania pokazywania marży towaru przy dodawaniu pozycji do faktury (wersja Pro+)
 • poprawka rozliczania dokumentów Proforma (wersja Pro+)
 • poprawka wydruku cennika
Zmiany w wersji 2.0.2.5 z dnia 28.10.2013
 • nowy moduł wysyłania emila z dokumentem bezpośrednio z programu, możliwość definiowania szablonu html dla tej wiadomości.
Zmiany w wersji 2.0.2.4 z dnia 23.10.2013
 • zmiana nazwy programu z Mega Fakturka Zakupy na Mega Fakturka Pro+
 • szybkie rozliczanie wplat za faktury
 • poprawka w automatycznym wystawianiu dokumentu finansowego przy dodawaniu dokumentu zakupowego
 • poprawa wartoťci kwoty załacone przy wystawianiu nowej korekty dokument
Zmiany w wersji 2.0.2.2 z dnia 17.10.2013
 • poprawka błedu nie zapisywania w nowym dokumencie wysokości kwoty zapłacono.
 • poprawka edycji kursu waluty na rachunku walutowym
 • poprawka rozlicznia dokumentu zakupu przez BW lub KW
Zmiany w wersji 2.0.2.0 z dnia 14.10.2013
 • możliwość ustawiania ograniczenia wyświetlanie listy dokumentów z ostatnich 1-5 lat lub wszystkich (od wersji Pro)
 • wyświetlanie na liście towarów stanu ilościowego (w wersji Zakupy) 
 • wyświetlanie marży i narzutu przy dodaniu towaru do dokumentu (w wersji Zakupy)
 • nowy modył Finansowy, pełne rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów poprzez KP, KW, BP i BW. (wersja Zakupy)
 • wydruk płatności kasa / bank (wersja Zakupy)
 • raport kasowy / raport bankowy (werja Zakupy)
 • nowy typ dokumentu Rachunek w walucie
 • nowy typ dokumentu Korekta rachunku w walucie
 • nowy typ dokumentu Rachunek proforma
 • nowy typ dokumentu Proforma walutowa 
 • wybór domyślnego typu dokumentu
 • zmiana wersji sieciowej programu, zakup jednej sztuki pozwala na instalacje na wielu stanowiskach
 • poprawki w wydruku rejestru sprzedaży
Zmiany w wersji 2.0.1.1 z dnia 17.09.2013
 • dodanie do korekty faktury walutowej korektę kursu waluty
Zmiany w wersji 2.0.1.0 z dnia 23.07.2013
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.1.0
 • automatycznie dodawanie ul. do adresu na wydrukach
 • poprawka zaokrągleń na wydruku
 • poprawione drobne literówki
Zmiany w wersji 2.0.0.9 z dnia 12.07.2013
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.9
 • poprawa wydruku rejestru sprzedaży VAT dla faktury marża
 • poprawa wydruku paragonu
 • zapisywanie kopii dokumentu do pdf, excel, word i html
Zmiany w wersji 2.0.0.5 z dnia 05.06.2013
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.5
 • poprawka bezpośredniego wydruku rejestru sprzedaży VAT
 • powiększenie pola Opis na dokumencie w Kontrahencie do 255 znaków
 • poprawa wydruku seryjnego
 • inne drobne poprawki
Zmiany w wersji 2.0.0.4 z dnia 28.05.2013
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.4
 • Nowy nadruk na list przewozowy Multi Paczka Poczty Polskiej
Zmiany w wersji 2.0.0.3 z dnia 21.05.2013
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.3
 • Drobne modyfikacje wydruków
Zmiany w wersji 2.0.0.2 z dnia 17.05.2013
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.2
 • Dodanie do wydruku zestawienia sprzedaży kontrahentów kolumny Nip kontrahenta
 • Poprawka wydruku Potwierdzenie nadanie
Zmiany w wersji 2.0.0.1 z dnia 15.05.2013
Wprowadzono nowe wersje oprogramowania
 • Mega Fakturka Pro LAN (wersja wielostanowiskowa z pracą w sieci LAN)
 • Mega Fakturka Zakupy
 • Mega Fakturka Zakupy LAN
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.1
 • Własny szablon wydruku dokumentów sprzedaży (na zamówienie)
 • Drukowanie do PDF, Word, Excel, HTML (bezpośrednio z programu wszystkich dokumentów sprzedażowych, zestawień oraz raportów)
 • Dwie metody sumowania VAT Razem na dokumentach
 • Indywidualny rabat dla kontrahenta
 • Indywidualna forma płatności dla kontrahenta
 • Indywidualny opis dla kontrahenta widoczny na dokumencie sprzedaży
 • Wielostanowiskowa praca w sieci LAN
 • Logowanie do programu
 • Wydruk dokumentów wraz z formularzem wpłaty
 • Drukowanie seryjne
 • Zestawienie nierozliczonych proform
 • Seryjny nadruk na kopertę
 • Potwierdzenie nadania listu (list polecony)
 • Etykiety adresowe (wydruk m.in. na drukarkach termicznych)
 • Zakupy towarów za okres
 • Zestawienie obrotów towarów
 • Zestawienie zysków towarów
 • Wykres obrotów towarów
 • Nierozliczone płatność kontrahenta
 • Wykres obrotów kontrahenta
 • Wykres obrotów kontrahenta wg towarów
 • Kartoteka zakupów
 • Zestawienie zakupów za okres
 • Zestawienie nierozliczonych zakupów
 • Rejestr zakupów VAT
 • Moduł handlowców (naliczanie prowizji)
 • Zestawienie sprzedaży handlowców za okres
 • Zestawienie nierozliczonych płatności dla handlowca
 • oraz inne mniejsze usprawnienia eliminujące drobne błędy
Zmiany w wersji 1.4.0.5 z dnia 04.02.2013
 • dodano wystawianie dokumentów na podstawie innego dokumentu
 • poprawki przy wystawianiu dokumentu na podstawie
 • drobne inne poprawki
Zmiany w wersji 1.4.0.4 z dnia 23.01.2013
 • nowy wydruk listy proform z wybranego przedziału czasowego
 • nowy wydruk listy wystawionych dokumentów sprzedażowych dla wybranego klienta
Zmiany w wersji 1.4.0.3 z dnia 15.01.2013
 • wprowadzono korektę paragonu
 • naprawa błędu rozliczania zapłacono na dokumentach walutowych
 • wprowadzono opcję kolorowania na liście dokumentów przeterminowanych płatności
Zmiana w wersji 1.4.0.2 z dnia 08.01.2013
 • zmiana wydruku dokumentu proforma
 • zmiana data sprzedaży na data dostawy/wykonania usługi
 • dodanie dokumentu faktura typ marża drukowanego wg nowych zasad
Zmiana w wersji 1.4.0.0 z dnia 31.12.2012
 •  wydruki dokumentów dostosowane do nowgo rozporządzenia ministra finansów dla sposobu wyglądu faktur:
  • dokumenty maja nazwę Faktura zamiast Faktura VAT
  •  nie występuje już Faktura VAT MP, zastąpiona została przez podstawowy dokument Faktura z dopiskiem "metoda kasowa" 
  • w parametrach ustawia się czy faktury są drukowane jako "metoda kasowa" lub bez
  • w parametrach ustawia się drukowania z lub bez wyrażeń "Oryginał, Kopia"
  • typ dokumentu Rachunek został zastąpiony przez Faktura bez VAT 
  • typ dokumentu Korekta rachunku został zastąpiony przez Faktura korygująca bez VAT
 • zmieniono sposób wystawiania i drukowania dokumentów faktura w walucie oraz wewnątrzwspólnotowe, towary wystawia się w walucie, na wydruku jest przedstawiona kwota VAT w PLN
 • dodano możliwość wprowadzania ewidencje przebiegu pojazdów i kosztów użytkowania pojazdów, wraz z wydrukami zestawień
Zmiana w wersji 1.3.3.0 z dnia 13.12.2012
 • dodano nowe typy dokumentów
  • rachunek uproszczony (vat)
  • korekta rachunku uproszczonego (vat)
  • rachunek 
  • korekta rachunku
 •  dodano możliwość wprowadzenia 6 kont bankowych do wyboru przy tworzeniu dokumentu
 • dodano do wydruku faktury w walucie razem w PLN
 • brak wspierania dla Windows 98 i NT 
 • program tylko dla Windows XP, Vista , 7 i 8
Zmiana w wersji 1.3.2.6 z dnia 11.01.2012
 • Dodanie nr identyfikacyjny pesel dla klienta , drukowany zamiennie z nip
Zmiana w wersji 1.3.2.5 z dnia 05.12.2011
 • Drobne literówki
Zmiana w wersji 1.3.2.3 z dnia 22.07.2011
 • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży
Zmiana w wersji 1.3.2.0 z dnia 14.12.2010
 • dodano nowe stawki vat
Zmiana w wersji 1.3.1.9 z dnia 29.10.2010
 • zmiana i dostosowanie wydruku rejestru vat do nowych stawek VAT
 • powiększenie pola NIP o większą ilość znaków
Zmiana w wersji 1.3.1.8 z dnia 19.02.2010
 • poprawa wydruku rejestru sprzedaży
Zmiana w wersji 1.3.1.7 z dnia 13.01.2010
 • poprawa wydruku Oryginał/Kopia
Zmiana w wersji 1.3.1.5 z dnia 26.10.2009
 • możliwość wydruku na fakturze ceny z kilkoma miejscami po przecinku
Zmiana w wersji 1.3.1.4 z dnia 02.10.2009
 • poprawienie wydruku większej ilości kopii
Zmiana w wersji 1.3.1.2 z dnia 23.03.2009
 • poprawienie edycji parametrów
 • przypisywanie uwag do kontrahenta automatycznie przepisywanych do faktury (licencja)
Zmiana w wersji 1.3.1.0 z dnia 09.01.2009
 • poprawienie edycji not korygujących
Zmiany w wersji 1.3.0.7 z dnia 04.12.2008
 • dodanie w wersji licencjonowanej miesiąc sprzedaży na dokumencie sprzedaży
Zmiany w wersji 1.3.0.5 z dnia 12.11.2008
 • wydruk Duplikatu dokumentu w oryginale + kopii
Zmiany w wersji 1.3.0.0 z dnia 09.07.2008
 • powiększenie pola "kod pocztowy" do 10 znaków
 • zmiany na wydruku gwarancji
Zmiany w wersji 1.2.9.9 z dnia 26.06.2008
 • zmiany w wyglądzie zapisu dokumentu do html
Zmiany w wersji 1.2.9.8 z dnia 20.06.2008
 • poprawa wystawiania korekt faktury walutowej
 • poprawa zapisu dokumentów do html
 • dodano zestawienie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
Zmiany w wersji 1.2.9.7 z dnia 27.05.2008
 • dodano na wydruku cennika towarów wybór grupy cen.
Zmiany w wersji 1.2.9.6 z dnia 30.04.2008
 • poprawa wydruku dokumentu w kwotach brutto
 • poprawa funkcjonowanie formularzy przelewy ZUS i US
 • inne drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.8.7 z dnia 23.01.2008
 • poszerzone pole opisu banku i nr konta
 • poszerzone pole słownikowe dla typu płatności
 • zmiana w wyglądzie wydruku faktury
Zmiany w wersji 1.2.8.2 z dnia 21.11.2007
 • dodanie w wersji licencjonowanej dokumentu Wewnątrzwspólnotowej korekty dostawy towarów
 • dodanie w wersji licencjonowanej możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku w cenie towaru
 • wprowadzone poprawki przy zapisie dokumentów do HTML
Zmiany w wersji 1.2.8.0 z dnia 17.10.2007
 • dodanie możliwości zmiany drukarki dla systemu MS Vista
 • kilka drobnych poprawek i literówek
Zmiany w wersji 1.2.7.6 z dnia 27.08.2007
 • dodanie możliwości zmiany stawki VAT towaru na dokumencie faktura korygująca
Zmiany w wersji 1.2.7.0 z dnia 17.05.2007
 • poprawa wydruku dokumentu faktura korygująca
 • kilka innych małych poprawek
Zmiany w wersji 1.2.6.4 z dnia 15.03.2007
 • dodano sortowanie listy dokumentów wg typów i okresów
 • dodano możliwość wprowadzenia 3 kont bankowych dla sprzedawcy i wyboru jednego z nich na fakturze
Zmiany w wersji 1.2.5.9 z dnia 31.01.2007
 • dodano dane Odbiorcy na wydrukach dokumentów
Zmiany w wersji 1.2.5.2 z dnia 12.01.2007
 • poprawa wystawianie dokumentów w cenie brutto
 • zmiana wyglądu zapisywanego dokumentu do pliku
 • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wysyłania bezpośrednio dokumentów na email zdefiniowany w kontrahencie.
Zmiany w wersji 1.2.4.8 z dnia 10.11.2006
 • zmiany w zaookrąglaniu wartości na wydrukach, problem występował na niektórych komputerach jako problem 1 grosza.
 • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów wewnątrzwspólnotowych w obcej walucie.
Zmiany w wersji 1.2.4.6 z dnia 04.10.2006
 • w wersji licencjonowanej wprowadzono możliwość wstawienia loga graficznego do wydruków.
Zmiany w wersji 1.2.4.5 z dnia 02.10.2006
 • w wersji licencjonowanej dodano archiwizacje danych.
Zmiany w wersji 1.2.4.4 z dnia 29.09.2006
 • dodano możliwość wprowadzania ujemnych ilości szt. na dokumentach
Zmiany w wersji 1.2.4.2 z dnia 13.09.2006
 • poprawka kwoty słownej na wydrukach
 • inne drobne zmiany
Zmiany w wersji 1.2.4.1 z dnia 07.09.2006
 • poprawka kwoty słownej na wydrukach
 • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów Kasa przyjmie KP.
 • możliwość wyłączenia koloru szarego na wydrukach.
Zmiany w wersji 1.2.4.0 z dnia 17.07.2006
 • poprawki w nadruku na kopertach
 • poprawki w wydruków przelewów.
 • poprawa wydruku faktury korygującej (miejsce wystawienia)
Zmiany w wersji 1.2.3.7 z dnia 24.05.2006
 • poprawki w strukturze NIP europejski
Zmiany w wersji 1.2.3.6 z dnia 22.05.2006
 • możliwość wystawienia faktury z zerową kwotą
 • zamiany w wydrukach poleceń przelewu/wpłaty gotówki.
Zmiany w wersji 1.2.2.9 z dnia 10.01.2006
 • dodanie ceny brutto przy dodawaniu nowego towaru, automatyczny wybór jednostki miary oraz vatu
 • drobne poprawki
 • poprawki w raportach
 • poprawiony błąd jednego grosza.
Zmiany w wersji 1.2.2.7 z dnia 10.01.2006
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.2.5 z dnia 10.12.2005
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.2.3 z dnia 26.10.2005
 • zmiana wydruku na druk pomocniczy poczty polskiej
Zmiany w wersji 1.2.2.2 z dnia 21.07.2005
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.2.1 z dnia 20.07.2005
 • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży
Zmiany w wersji 1.2.2.0 z dnia 17.07.2005
 • zwiększono szybkość wyszukiwania dokumentów , towarów i kontrahentów na liści
 • poprawka działania liczenia terminu płatności przy wystawianiu dokumentu
 • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży
Zmiany w wersji 1.2.1.8 z dnia 23.05.2005
 • poprawa wydruku dokumentu przy więcej niż jedna strona.
Zmiany w wersji 1.2.1.5 z dnia 18.04.2005
 • poprawa działania korekty
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.1.4 z dnia 15.04.2005
 • dodanie faktury VAT MP
 • poprawa wyglądu wydruku dokumentu
 • przy wyborze płatności "gotówka" faktura tworzy się automatycznie jako zapłacona
Zmiany w wersji 1.2.1.2 z dnia 12.04.2005
 • dodanie możliwości edycji szerokości pól w tabelce na wydruku dokumentów
 • poprawki na wydruku dokumentu
 • inne drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.1.0 z dnia 09.04.2005
 • możliwość nadawania nazw towarom do 2000 znaków
 • drobne zmiany na wydrukach dokumentów
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.2.0.3 z dnia 23.02.2005
 • poprawa wydruku faktury korygującej
Zmiany w wersji 1.2.0.2 z dnia 16.02.2005
 • dodanie uwag w zapisie faktury do pliku html
Zmiany w wersji 1.2.0.1 z dnia 18.01.2005
 • dodanie miejsca wystawienia dokumentu innego niż siedziba firmy
Zmiany w wersji 1.2.0.0 z dnia 12.01.2005
 • dodanie wystawiania dokumentu faktura proforma
 • poprawa wydruku faktury korygującej
Zmiany w wersji 1.1.2.2 z dnia 11.01.2005
 • możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania na dokument
 • poprawki przy wydruku kwoty słownie
 • inne drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.1.2.1 z dnia 05.01.2005
 • zmiany na wydruku dokumentu
Zmiany w wersji 1.1.2.0 z dnia 04.01.2005
 • możliwość zapisu dokumentu do pliku w formacie html
 • możliwość szukania dokumentów po numerze, nipie i nazwie kontrahenta
Zmiany w wersji 1.1.1.6 z dnia 03.01.2005
 • różne drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.1.1.5 z dnia 23.12.2004
 • zamiany na wydrukach zestawień
Zmiany w wersji 1.1.1.4 z dnia 12.11.2004
 • możliwość wysłania maila z danych kontrahenta
 • wydruk na dokumencie regonu odbiorcy
 • nadruk na kopercie
 • poprawy wydruku "sprzedaż towarów"
Zmiany w wersji 1.1.1.2 z dnia 08.10.2004
 • poprawa kwoty słownie
 • możliwość sprzedaży w cenach brutto
Zmiany w wersji 1.1.1.1 z dnia 08.09.2004
 • poprawa drobnych błędów przy dużych kwotach
Zmiany w wersji 1.1.1.0 z dnia 02.09.2004
 • poprawa drobnych błędów przy zaokrąglaniu sum
Zmiany w wersji 1.1.0.8 z dnia 12.07.2004
 • poprawka wydruku przelewu ZUS
Zmiany w wersji 1.1.0.6 z dnia 01.07.2004
 • powiększenie wydruku ilości znaków w nazwie kupującego na fakturze
 • poprawa wydruku rejestru VAT i zmiany w układzie tabelki
Zmiany w wersji 1.1.0.5 z dnia 21.06.2004
 • poprawa wydruku faktur
 • inne drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.1.0.4 z dnia 03.06.2004
 • drobne zmiany na wydruku dokumentu
 • przy wystawianiu nowego dokumentu widoczny jest numer nowego dokumentu
 • dodanie do faktury pozycji zapłacono i pozostało do zapłaty
Zmiany w wersji 1.1.0.1 z dnia 19.04.2004
 • poprawianie wprowadzanych towarów
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.1.0.0 z dnia 13.04.2004
 • wydruk rejestru sprzedaży
 • dodano dodatkowe trzy cenniki
 • wprowadzony europejski format nipu
 • dodano ustawiania ilości kopii wydruku dokumentów
 • dodano możliwość wyboru automatycznie wydruku Oryginał + kopia lub Oryginał/Kopia
 • poprawa wydruku zestawień i cennika
 • dodana aktualizacja Mega Fakturki przez internet, dostępna bezpośrednia z meni w programie
 • ustawianie marginesów wydruków
 • drobne poprawki
Zmiany w wersji 1.0.0.7 z dnia 07.04.2004
 • drobne poprawki
 • poprawiony błąd przy druku dokumentów przy większej ilości towarów
Zmiany w wersji 1.0.0.5 z dnia 02.04.2004
 • zmiana druku przelewu do ZUS
Zmiany w wersji 1.0.0.4 z dnia 19.03.2004
 • zmiana sposobu wyszukiwania na liście towarów i kontrahentów
 • dodanie nowego zestawienia sprzedanych towarów rozbijanych na poszczególne dokumenty
 • zmiana obliczania rabatu
 • różne drobne poprawki
Zmiany do wersji 1.0.0.3 z dnia 20.01.2004
 • poprawa wydruku faktury VAT i korekty faktury VAT
 • poprawa wydruku zestawień
Zmiany do wersji 1.0.0.2 z dnia 29.01.2004
 • poprawa obsługi z klawiatury listy dokumentów, towarów i kontrahentów
 • poprawa obsługi z klawiatury dokumentu faktury i korekty VAT
 • poprawa wydruku na paczkę
 • dodane pole "opłata za paczkę" przy wypełnianiu danych do nadruku na paczkę
 • poprawa wydruku dokumentu oraz zastawień
 • dodanie pola "email" do danych o firmie i wydruku tego pola na fakturze

 Powrót


M2Dev sp.j.
ul. ks. A. Majcherka 29
62-070 Dopiewo
Infolinia: 61 415-29-28
Pomoc techniczna*
pomoc@megafakturka.pl

* pomoc dostępna dla licencjonowanych użytkowników, pomoc techniczna nie dotyczy szkolenia z obsługi program i jest traktowana jako osobna usługa
Copyright (c) 2001-2021 M2Dev sp.j. | Dołącz do nas na facebooku